SKYLUXAS có website chính thức là skyluxas.com có hoạt động xuất bản thông tin về các lĩnh vực khác nhau đến với người dùng hoàn toàn miễn phí.

Bản tóm tắt sau đây cung cấp tổng quan nhanh về các hoạt động xử lý dữ liệu được thực hiện trên trang web của chúng tôi:

Thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Gửi thông tin cá nhân thông qua trang web của chúng tôi là tự nguyện.

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân trên trang web skyluxas.com, thông qua các phương pháp như hoàn thành biểu mẫu web hoặc gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi thu thập và tạm thời lưu trữ một số thông tin nhất định về lượt truy cập của bạn chỉ để sử dụng cho mục đích bảo mật và quản lý trang web. Chúng tôi thu thập và phân tích thông tin này vì nó giúp chúng tôi thiết kế trang web tốt hơn để phù hợp với nhu cầu của bạn. Thông tin này bao gồm:

  1. Tiên miền website mà từ đó bạn truy cập trang web của chúng tôi.
  2. Địa chỉ IP mà từ đó bạn truy cập trang web của chúng tôi;
  3. Loại trình duyệt (ví dụ: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Cốc Cốc) được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;
  4. Hệ điều hành (ví dụ: Windows, Mac OS, Unix) được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;
  5. Ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi;
  6. Bộ định vị tài nguyên chung (URL) hoặc địa chỉ của các trang bạn truy cập;
  7. Tên người dùng của bạn, nếu nó được sử dụng để đăng nhập vào trang web; và
  8. Nếu bạn truy cập trang web này từ một trang web khác, URL của trang web chuyển tiếp.

Cookie

Cookie là một tệp nhỏ mà một trang web chuyển đến máy tính của bạn để cho phép trang web ghi nhớ thông tin cụ thể về phiên của bạn khi bạn kết nối. Máy tính của bạn sẽ chỉ chia sẻ thông tin trong cookie với trang web đã cung cấp thông tin đó và không trang web nào khác có thể yêu cầu thông tin đó.